Saturday, March 7, 2009


M/S

SALAH

BETUL

17

…daripada anak lelaki dan saudari

. daripada anak lelaki dan saudara perempuan

… dan bakinya bagi saudari

… dan bakinya bagi saudara perempuan

25 & 108

….secara hukum seperti …

….secara takdir seperti …

32

Bapa b. 1/6 + baki … anak lelaki atau cucu ….

… anak lelaki dan cucu … hingga ke bawah dan ada anak perempuan atau cucu perempuan

Ibu a. 1/6 … atau 2 orang

… atau ada 2 orang

b. 1/3 … anak beranak atau 2 orang

… anak beranak dan tidak ada 2 orang

33

INGAT!... golongan pertengahan

... golongan Saudara Mara

c. …mempunyai ayah dan suami

c. …mempunyai ibu, ayah dan suami

d. ..5. seorang saudara lelaki seibu sahaja

5. seorang saudara lelaki seibu sahaja atau 6. Ibu seorang sahaja

35

11.c.1/6 …..ada saudari

…..ada saudara perempuan

37

TIP …mempunyai pasangan

…mempunyai pasangan (adik beradik perempuan)

40

· 2 orang anak perempuan.

o Cucu perempuan …

· 2 orang anak perempuan…..

o Cucu perempuan ….

· Anak perempuan atau cucu perempuan akan menghalang :-

o Saudara lelaki seibu

o Saudara perempuan seibu.

41

Saudara sebapa

Saudari sebapa

Anak lelaki saudara kandung

Anak lelaki saudara sebapa

Saudara lelaki sebapa

Saudara perempuan sebapa

Anak lelaki saudara lelaki kandung

Anak lelaki saudara lelaki sebapa

Anak lelaki saudara kandung

Anak lelaki saudara lelaki kandung

42

Anak lelaki saudara sebapa

Anak lelaki saudara lelaki sebapa

43

1. Tiada ahli waris yang mengambil….

1. Tiada ahli waris daripada golongan nasab. Jika mereka ada …..

45

2. … lebih daripada 2 orang

… lebih daripada seorang

46

Contohnya … saudara kandung …

… saudara lelaki kandung, bapa saudara kandung dan seorang cucu lelaki

Bp – 1/6 – ada cucu lelaki

Bp – tertegah - Membunuh

Ap – 1/2 – Berseorangan …

2 Ap – 2/3 – Lebih daripada seorang…

Sik

Slk

50

… dengan cara tamastul tetapi …

… dengan cara tadakhul tetapi …

53

… untuk menyeseaikan …

… untuk menyelesaikan …

55

… meninggalkan bapa, …

… meninggalkan datuk, …

Bp

Dk

62

2 Spk

2/3

3

2

2

2 Spk

2/3

3

2

3

Su

½

3

2

2

Su

½

2

1

2

66

… lebih daripada 2 lelaki …

… lebih daripada seorang lelaki …

73

Bp

Ib

Is

1/6

1/6

1/8

24

3

4

4

27

Bp

Ib

Is

1/6 + baki

1/6

1/8

24

4

4

3

27

77

… ibu dan saudari …

… ibu dan saudara perempuan …

78

… meninggalkan suami, ibu,

… meninggalkan isteri

Su

1/2

2

1

1

1/2

Ib

Spk

Spb

1/6

1/2

1/6

6

1

3

1

5

1

Is

1/4

4

1

1

3/4

Spk

Spb

1/2

1/6

6

3

1

4

2

Su

1/5

20 juta

10 juta

Ib

Spk

Spb

1/5

3/5

1/5

10 juta

(baki)

2 juta

6 juta

2 juta

Is

1/4

16 juta

4 juta

Spk

Spb

3/4

1/4

8 juta

(baki)

6 juta

2 juta

86

… 7 saudara lelaki kandung …

…7 orang anak lelaki …

89

… iaitu saudara kandung …

… iaitu saudara lelaki kandung …

… dan saudari kandung …

… dan saudara perempuan kandung …

97

6. Carikan penyebut baru dengan …..

6. Carikan penyebut baru.

98

1/4 daripada bahagiannya

1/3 daripada bahagiannya

102

… dengan cara pengiraan tertenta …

… dengan cara pengiraan tertentu …

104

Contoh harta warisan … RM 21 juta

… RM 18 juta

Ib

1/3

6

2

7 ('aul)

Ib

1/6

6

1

6

105

Ib

1/3

6

2

7 ('aul)

Ib

1/6

6

1

6

Ib

Su

2/7

3/7

6/12

9/21

6 juta

9 juta

1 sli

1 sli

1 sli

2/7 ÷3 orang

2/21

2/21

2/21

2 juta

2 juta

2 juta

Ib

Su

1/6

3/6

3/18

9/18

3 juta

9 juta

1 sli

1 sli

1 sli

2/6 ÷ 3 orang

2/18

2/18

2/18

2 juta

2 juta

2 juta

107

2. Bahagian ….dan saudari

….dan saudara perempuan kandung

Sik

Spk

Dk

Ib

Su

Sik

6/27

9/27

8/27

4/27

Ib

Su

Dk

Spk

6/27

9/27

8/27

4/27

110

… kepada 5 penentuan.

… kepada 4 penentuan.

118

Ib

Sak

1/6

Baki

6

1

1

5

Ib

Spk

1/3

Baki

3

1

1

2

Ib

Sak

1/3

5/6

Ib

Spk

1/3

2/3

... diberikan 3/6...iaitu 5/6.

... diberikan 1/3 (2/6)...iaitu 2/3.

Jikalau masih lagi ada kesilapan yang ditemui, sila emailkan kepada saya di faraidh@gmail.com